Titular:
Tecnología Aplicada a la Administración de Fincas S.L.
Adreça:
Balmes, 195 5è 7a
Contacte:
93.182.05.70
Dades Registrals:
Registre Mercantil de Girona Tom 1848, Llibre 0, Secc. 8, Foli 82, Full GI 30589
N.I.F.:
B17720228

Tecnología Aplicada a la Adminsitración Fincas S.L. d’acord amb el que estableix l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal s’informa que totes les dades que puguin ser sol · licitats en aquesta web mitjançant l’opció formularis o bé, que l’usuari voluntàriament faciliti a través de l’opció correu electrònic (info@taaf.es), seran objecte de tractament informatitzat i incorporats als fitxers de la Companyia, que consten degudament inscrits en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Tecnología Aplicada a la Adminsitración Fincas S.L., com a responsable dels seus corresponents fitxers, considera que quan l’usuari facilita dades personals per rebre informació sobre algun producte, està donant expressament el seu consentiment per al tractament i incorporació de les seves dades als fitxers de la Companyia , si bé amb caràcter revocable i sense efectes retroactius, i accepta les condicions del tractament per part de Tecnología Aplicada a la Adminsitración Fincas S.L. Així doncs, les dades dels usuaris seran tractats amb la màxima confidencialitat i seguretat, i seran utilitzades exclusivament per informar l’usuari dels productes i serveis en els quals estigui interessat, així com perquè pugui rebre informació i correspondència de la Companyia. Així mateix, quan el servei sol · licitat per l’usuari ho requereixi, amb la finalitat de prestar el servei encomanat, les seves dades podran ser comunicades a altres empreses associades a Tecnología Aplicada a la Adminsitración Fincas S.L. Fora d’aquest cas, no es cediran a altres tercers. Es garanteix a tot usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, oposició i cancel.lació de les seves dades. Per a això haurà de dirigir per escrit a Tecnología Aplicada a la Adminsitración Fincas S.L. domiciliada a Balmes, 195 5è 7a, 08006 BARCELONA.