GESTIÓ DE COMUNITATS

Gestió avançada de comunitats de propietaris

SOFTWARE COMUNITATS

MILLORA EL RENDIMENT DEL TEU NEGOCI

Aplicant les últimes tecnologies i gràcies al KnowHow recopilat per centenars de professionals, aportem els procediments de treball més eficaços per una gestió integral de comunitats. L’ERP de TAAF integra tots els departaments de l’empresa en una sola solució.

INFORMACIÓ UNIFICADA DE CLIENTS

Aprofiti també tota la potència del CRM de clients que inclou. El seu client, és el principal actiu, per això li facilitem les eines necessàries per conèixer en tot moment el seu estat i poder atendre’l de la millor forma possible.

GESTIÓ ECONÒMICA FÀCIL I COMPLETA

Incorpora tota la gestió econòmica, es treballa amb compte única o compte per comunitat, TAAF s’encarregarà de gestionar els pagaments, emetre els rebuts i bestretes, generar les remeses SEPA i controlar les devolucions. El control de morositat integrat juntament amb el nostre sistema de comunicacions avançat li permetrà portar un exhaustiu control dels rebuts pendents i notificar els mateixos pel canal que desitgi, cartes, SMS, mails i certificacions electròniques validesa legal, més ràpides i econòmiques que el burofax

Impulsa el teu negoci sense límits

Amb la nostra tecnologia no posem límits al seu creixement, podent gestionar un nombre il·limitat de comunitats i guardant tot l’històric, el que permetrà amb les nostres eines de consultoria analitzar les dades i actuar per millorar la gestió.

Liquidacions i balanços

Conozca el estado de una liquidación de comunidad, así como el balance y comparativos en cualquier momento. El cuadre de comunidades se facilita con las herramientas de puntéo, casación y diario de comunidades. Imprima las liquidaciones o envíelas por email rápidamente. Además, podrá incorporar los justificantes originales de cada movimiento que integrado en la gestión documental.

Incidències

El nostre control d’incidències a través de gestions i agendes integrades li permetran gestionar de forma fàcil i sense errors totes les intervencions que pugui fer en les seves finques i departaments. Associí els proveïdors que intervenen, interactuï amb les companyies d’assegurances, anoti en l’Agenda les visites o reunions. Analitzi quins proveïdors treballen millor, quins elements fallen més sovint o qualsevol altre paràmetre.

Agendes integrades

Agenda integrada pel control de gestions i les cites. La nostra agenda integrada sincronitza amb Outlook, Gmail i els seus dispositius.

Rebuts / Pagaments

De forma automática TAAF sabrá que recibos generar, de que importes y por donde se cobraran. Generación automática de remesas SEPA. Control de recibos y cobros, devoluciones…

CRM de clients

Amb la nostra filosofia de client únic, gestioni tota la seva cartera de clients des d’un sol punt, integra tota la informació i analitzi els seus resultats. Si disposa d’altres solucions TAAF com Comunitats o Comercial. Podrà conèixer en tot moment el que es gestioni a un client independentment del departament que li ofereixi el servei.

Consultes dinàmiques

Una nova eina de TAAF que li permeti ampliar la informació que li donen els nostres llistats. Mitjançant la mateixa pot fer-se consultes a mesura per analitzar qualsevol dada de l’aplicació (Pressupostos, rebuts, factures, balanços…)

Sistema de comunicaciones avanzada

Gràcies als nostres assistents de comunicacions, podrà generar les cartes que desitgi, enviar mails (amb la seva compta de correu, enviar SMS, incloure mails certificats i SMS certificats de validesa legal, però més ràpid d’enviar i cost econòmic).

Factures de proveïdors / Despeses

Diferents sistemes d’entrada de factures que permeten programar, generar, imputar o passar factures de forma ràpida i eficient. Incorpora l’original a cada factura per a tenir sempre la documentació a disposició.

Control de morositat

TAAF integra un control de morositat amb resultats provats. Mitjançant el control de morositat notifiqui de forma àgil i segura. Aprofiti els nostres sistemes de comunicació com carta, mail, SMS i mail Certificat i SMS Certificat.

Control de comunitats

Integri tota la informació de les seves comunitats, veient de forma ràpida l’estat d’aquestes. Integrant els pressupostos i tota la informació necessària que ens permetrà automatitzar processos com són pòlisses, proveïdors o assegurances, juntament amb la nostra gestió documental integrada mai perdrà la informació.

Seguretat i auditoria

Integrem a la mateixa aplicació en tota la capa de seguretat que li permetrà definir els perfils que necessiti dins l’organització. L’Auditoria integrada permet portar un control de canvis per a recuperar la informació.

Gestió documental integrada

Mitjançant la nostra gestió documental integrada en la mateixa aplicació i base de dades. Oblidis de perdre els documents i estalvií en paper. Tota la documentació s’integrarà, podent consultar-la, tractar-la o enviar-la a qui volgués en qualsevol moment.

Norma Q43

Si el volum comença a ser important, disposem d’eines com la Q43 que la permetrà imputar els despeses mitjançant la descàrrega de l’extracte bancari. Estalvií hores de feina i guanyi en seguretat.

Facturació Integrada

Podrà facturar honoraris per la gestió, o qualsevol tipus de factura que desitgi fer per serveis. Tot integrat en una única solució, TAAF pot convertir-se en la seva eina de facturació.

FORMACIÓ

Oferim un servei de formació personalitzada per a cada client amb les seves dades i tenint en compte els seus mètodes de treball.

SOL·LICITA LA TEVA DEMO ARA

    M'interessa:

    Solució Per a Gestió de PatrimoniSolució per a Gestió de LloguersSolució per a Gestió de ComunitatsSolució per a Gestió ImmobiliàriaConsultoria

    ALTRES:

    A l'enviar aquesta sol·licitud de contacte entenem que acepta la política de privacitat de dades