GESTIÓ DE LLOGUERS

TAAF Vertical és una eina completa de gestió de lloguers pensada per a cobrir totes les seves necessitats des del primer dia.

SOLUCIÓ LLOGUERS

TAAF COBREIX TOTES LES NECESSITATS QUE PUGUI NECESSITAR

Pensat per administradors i de provada eficàcia TAAF Lloguers li proporciona totes les eines necessàries per automatitzar les eines que li permetin guanyar temps i seguretat. L’ERP TAAF li permet unificar tots els processos relacionats amb la gestió de lloguers.

CLIENT ÚNIC PER A UNA GESTIÓ INTEGRAL

TAAF incorpora un CRM que permet en qualsevol moment disposar de tota la informació d’un client (propietari, llogater o d’una altra tipologia). Disposarà de dades avançades en cada element (Client, Finca, Contracte…) de forma que tindrà sempre el control de la seva cartera analitzant-la i unificant la informació.

GESTIÓ MÉS EFICAÇ I RÀPIDA

El nostre software permet de forma fàcil i àgil portar tota la gestió econòmica de cobraments de tots els contractes. Sense límits de ningun tipus, gènere, cobri mitjançant domiciliació SEPA o altres canals, inclús pot emetre els rebuts amb codis de barres per una fàcil gestió per part dels seus clients.

Eines avançades

Sense límits de gestió i volum. TAAF no té limits al treballar amb la tecnologia de base de dades més avançada. Això ens permet guardar tot l’històric per a la seva consulta o anàlisi estadístic. A TAAF no s’elimina res, com més informació tinguem, més es podrà aprofitar els processos de treball.

Liquidacions a propietaris

A través de les liquidacions podrà obtenir el resum de la finca o propietari amb la periodicitat que desitgi. Liquidi de forma automàtica als seus propietaris i transfereixen al propietari l’import d’aquesta.

Incidències

El nostre control d’incidències a través de gestions i agendes integrades li permetran gestionar de forma fàcil i sense errors totes les intervencions que pugui fer en les seves finques i departaments. Associí els proveïdors que intervenen, interactuï amb les companyies d’assegurances, anoti en l’Agenda les visites o reunions. Analitzi quins proveïdors treballen millor, quins elements fallen més sovint o qualsevol altre paràmetre.

Agendes integrades

Agenda integrada pel control de gestions i les cites. La nostra agenda integrada sincronitza amb Outlook, Gmail i els seus dispositius.

Rebuts / Cobraments

De forma automàtica TAAF sabrà quins rebuts generar, de quins imports i per on es cobraran. Generació automàtica de remeses SEPA. Control de rebuts i cobraments, devolucions…

CRM de clients

Amb la nostra filosofia de client únic, gestioni tota la seva cartera de clients des d’un sol punt, integra tota la informació i analitzi els seus resultats. Si disposa d’altres solucions TAAF com Comunitats o Comercial. Podrà conèixer en tot moment el que es gestioni a un client independentment del departament que li ofereixi el servei.

Consultes dinàmiques

Una nova eina de TAAF que li permet ampliar la informació que li donen els nostres resultats. Mitjançant aquesta pot fer consultes a mesura per analitzar qualsevol dada de l’aplicació (Contractes, rebuts, factures, liquidacions…)

Sistema de comunicacions avançada

Gràcies als nostres assistents de comunicacions, podrà generar les cartes que desitgi, enviar mails (amb la seva compta de correu, enviar SMS, incloure mails certificats i SMS certificats de validesa legal, però més ràpid d’enviar i cost econòmic).

Factures de proveïdors / Despeses

Diferents sistemes d’entrada de factures que permeten programar, generar, imputar o passar factures de forma ràpida i eficient. Incorpora l’original a cada factura per a tenir sempre la documentació a disposició.

Control de morositat

TAAF integra un control de morositat amb resultats provats. Mitjançant el control de morositat notifiqui de forma àgil i segura. Aprofiti els nostres sistemes de comunicació com carta, mail, SMS i mail Certificat i SMS Certificat.

Control de finques

Integri tota la informació de les seves finques, amb els seus departaments. Es poden incloure tota la informació de proveïdors, assegurances, amortitzacions o la gestió documental associada a la mateixa aplicació.

Seguretat i auditoria

Integrem en la mateixa aplicació tota una capa de seguretat que li permet definir els perfils que necessiti dins de la seva organització. L’Auditoria integrada permet portar un control de canvis per recuperar informació.

Gestió documental integrada

Mitjançant la nostra gestió documental integrada en la mateixa aplicació i base de dades. Oblidis de perdre els documents i estalvií en paper. Tota la documentació s’integrarà, podent consultar-la, tractar-la o enviar-la a qui volgués en qualsevol moment.

Norma Q43

Si el volum comença a ser important, disposem d’eines com la Q43 que la permetrà imputar els despeses mitjançant la descàrrega de l’extracte bancari. Estalvií hores de feina i guanyi en seguretat.

Facturació Integrada

Podrà facturar honoraris per la gestió, o qualsevol tipus de factura que desitgi fer per serveis. Tot integrat en una única solució, TAAF pot convertir-se en la seva eina de facturació.

CONTABILIDAD ASOCIADA

Si lo desea, nuestra solución es capaz de generar toda la contabilidad asociada a los movimientos que se van generando a tiempo real en nuestra solución CONTA.TAAF; o si ya dispone de una solución contable, puede exportar a la mayoría de soluciones (SAGE, A3, Navision, ContaPlus…)

FORMACIÓ

Oferim un servei de formació personalitzada per a cada client amb les seves dades i tenint en compte els seus mètodes de treball.

CONTACTEM AMB TU

    M'interessa:

    Solució Per a Gestió de PatrimoniSolució per a Gestió de LloguersSolució per a Gestió de ComunitatsSolució per a Gestió ImmobiliàriaConsultoria

    ALTRES:

    A l'enviar aquesta sol·licitud de contacte entenem que acepta la política de privacitat de dades