GESTIÓ DE PATRIMONIS

Automatitza i simplifica la gestió del teu patrimoni

SOFTWARE PATRIMONI

TAAF Gestió de Patrimoni ha estat dissenyat específicament per facilitar i automatitzar la gestió del Patrimoni propi o de tercers. Unifiqui en un sol punt totes les tasques vinculades amb la gestió del patrimoni. Tot organitzat i controlat.

La nostra ERP de gestió permet automatitzar les tasques més habituals i repetitives per a poder guanyar temps i sobretot poder evitar possibles errors. Integra tota la informació relativa a las finques, contractes, propietaris i llogaters de forma que puguin navegar i trobar qualsevol cosa en qualsevol moment.

No importa del volum de patrimoni que disposi, TAAF està preparat per gestionar amb la mateixa facilitat, una finca o cent d’elles.

Contractes

Contractes actius, ocupació, conceptes a mesura, control de venciments, control de fiances, avals. Amb gestió documental integrada.

Increments

TAAF l’avisarà quan calgui aplicar un increment, sent capaç de calcular i notificar els llogaters. Els contractes queden actualitzades amb el nou import, mantenint sempre l’històric per al seu coneixement. Increments d’IPC, IBI, Obres…

Consultes dinàmiques

Una nova eina de TAAF que li permet ampliar la informació que li donen els nostres resultats. Mitjançant aquesta pot fer consultes a mesura per analitzar qualsevol dada de l’aplicació (Contractes, rebuts, factures, liquidacions…)

Sistema de comunicacions Avançat

Gràcies als nostres assistents de comunicacions, podrà generar les cartes que desitgi, enviar mails (amb la seva compta de correu, enviar SMS, incloure mails certificats i SMS certificats de validesa legal, però més ràpid d’enviar i cost econòmic).

Generador de contractes

Amb la utilitat generador de Contractes, i aprofita’n les dades del contracte, imprimeix el contracte per firmar.

Factures de proveïdors / Despeses

Diferents sistemes d’entrada de factures que permeten programar, generar, imputar o passar factures de forma ràpida i eficient. Incorpora l’original a cada factura per a tenir sempre la documentació a disposició.

Incidències

El nostre control d’incidències a través de gestions i agendes integrades li permetran gestionar de forma fàcil i sense errors totes les intervencions que pugui fer en les seves finques i departaments. Associí els proveïdors que intervenen, interactuï amb les companyies d’assegurances, anoti en l’Agenda les visites o reunions. Analitzi quins proveïdors treballen millor, quins elements fallen més sovint o qualsevol altre paràmetre.

Facturació integrada

Podrà facturar honoraris per la gestió, o qualsevol tipus de factura que desitgi fer per serveis. Tot integrat en una única solució, TAAF pot convertir-se en la seva eina de facturació.

Rebuts / Pagaments:

De forma automàtica TAAF sabrà quins rebuts generar, de quins imports i per on es cobraran. Generació automàtica de remeses SEPA. Control de rebuts i cobraments, devolucions…

Liquidacions / Resum

Mitjançant l’ús de les liquidacions podrà obtenir el resum de la finca o propietat amb la periodicitat que desitgi.

Agendes integrades

Agenda integrada pel control de gestions i les cites. La nostra agenda integrada sincronitza amb Outlook, Gmail i els seus dispositius.

Comptabilitat Associada

Si ho desitja, la nostra solució és capaç de generar tota la comptabilitat associada als moviments que es van generant a temps real en la nostra solució CONTA.TAAF; o si ja disposa d’una solució comptable, pot exportar la majoria de solucions (SAGE, A3, Navision, ContaPlus…)

HOTLINE

Servei tècnic sempre preparat per a resoldre els teus dubtes de l’aplicació i en administració de finques gràcies als seus coneixements.

CONSULTORS

Consultors especialitzats en l’anàlisi de les formes de treball dels nostres clients i capaços d’optimitzar-les i millorar-ne els rendiments.

FORMACIÓ

Oferim un servei de formació personalitzada per a cada client amb les seves dades i tenint en compte els seus mètodes de treball.

CONTACTA AMB NOSALTRES

    M'interessa:

    Solució Per a Gestió de PatrimoniSolució per a Gestió de LloguersSolució per a Gestió de ComunitatsSolució per a Gestió ImmobiliàriaConsultoria

    ALTRES:

    A l'enviar aquesta sol·licitud de contacte entenem que acepta la política de privacitat de dades